Dịch vụ Visa Nhật

Trường hợp xin visa Nhật Bản

VISA NGẮN HẠN (TỪ 1 – 90 NGÀY)

1. Thăm người thân và người thân

Hồ sơ của phía Việt Nam chuẩn bị:

1. Hộ chiếu
2. Mẫu đơn xin visa (tải mẫu đơn đính kèm) 1 tờ
3. 01 ảnh 4,5 cm x 4,5 cm
4. Tài liệu chứng minh mối quan hệ:

 •   Giấy khai sinh
 •   Giấy chứng nhận kết hôn
 •   Bản sao hộ khẩu

5. Tài liệu chứng minh chi phí đi lại:

 •    Giấy chứng nhận thu nhập từ cơ quan có thẩm quyền
 •    Giấy chứng nhận số dư

Tài liệu được chuẩn bị bởi phía Nhật Bản:

1.  Giấy với lý do cho lời mời 

2. Bản sao hộ tịch (nếu người mời hoặc vợ / chồng là người Nhật)  * Nếu nhà tài trợ chịu các chi phí trong (5) ở trên, vui lòng hiển thị các tài liệu từ (3) – (5)) sau:

3. Giấy chứng nhận bảo lãnh 

4. Một trong những tài liệu bảo lãnh sau đây như sau:

 • Giấy chứng nhận thu nhập
 • Giấy chứng nhận số dư
 • Một bản sao của mẫu đăng ký thuế (bản sao đơn giản)
 • Giấy chứng nhận thuế (ghi tổng thu nhập)

5. Thẻ công dân (Hồ sơ về mối quan hệ của các thành viên trong gia đình)

2. Thăm bạn bè, du lịch

1. Hộ chiếu 

2. Đơn xin visa: 1 tờ 3. 01 ảnh 4,5 cm x 4,5 cm

4. Tài liệu để chứng minh tình bạn (trừ du lịch)

 •    Ảnh chung
 •    Thư, thư điện tử
 •    Danh sách chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế

5. Tài liệu chứng minh khả năng thanh toán của chuyến đi

 • Giấy chứng nhận thu nhập từ cơ quan có thẩm quyền
 • Giấy chứng nhận số dư

Tài liệu tiếng Nhật chuẩn bị

1. Giấy với lý do cho lời mời 

2. Lịch trình tại Nhật Bản 

 • Nếu bạn đến thăm bạn bè hoặc người bảo lãnh chịu chi phí ở (5) ở trên, vui lòng gửi các tài liệu từ (3) – (5) như sau:

3. Giấy chứng nhận bảo lãnh

4. Một trong những tài liệu sau đây liên quan đến người bảo lãnh

 • Giấy chứng nhận thu nhập
 • Giấy chứng nhận số dư
 • Một bản sao của mẫu đăng ký thuế (bản sao đơn giản)
 • Giấy chứng nhận thuế (ghi tổng thu nhập)

5. Thẻ công dân (Hồ sơ về mối quan hệ của các thành viên trong gia đình)

3. Hội nghị và thương mại ngắn hạn

Tham gia hội nghị, thương mại (liên hệ kinh doanh, đàm phán, ký kết hợp đồng, dịch vụ khách hàng, quảng cáo, nghiên cứu thị trường) 

Tài liệu được tạo bởi người xin thị thực

 1. hộ chiếu
 2. Mẫu đơn xin visa (mẫu đính kèm) 1 tờ
 3. 01 ảnh 4,5 cm x 4,5 cm
 4. Giấy chứng nhận hoạt động
 5. Tài liệu chứng minh khả năng thanh toán của chuyến đi
 6. Quyết định đăng bài để làm việc của cơ quan ban hành
 7. Yêu cầu một chuyến công tác
 8. Văn bản tương đương

Tài liệu do phía Nhật chuẩn bị

1. Một trong những tài liệu liệt kê các hoạt động tại Nhật Bản như sau:

 • Giấy mời lý do
 • Hợp đồng giao dịch giữa hai bên

2. Lịch trình tại Nhật Bản

 • Nếu bên mời thanh toán chi phí trong (5) ở trên, vui lòng cung cấp các mục sau (3) – (4):

3. Giấy chứng nhận bảo trì

4. Bản sao đăng ký pháp nhân hoặc văn bản giới thiệu chung về các tổ chức đoàn thể

 • Các công ty thương hiệu chỉ cần cung cấp một bản sao của báo cáo hàng quý (SHIKIHO), chứ không phải bản sao đăng ký của các pháp nhân hoặc tài liệu trình bày các cơ quan hoặc đoàn thể.
 • Trong trường hợp có lời mời từ một người, hãy cung cấp "Giấy chứng nhận làm việc tại Nhật Bản" thay vì bản sao đăng ký pháp nhân hoặc tài liệu giới thiệu chung từ cơ quan hoặc tổ chức.

VISA DÀI HẠN (NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, PHỤ NỮ / CHÚC MỪNG SINH NHẬT, VISA LÀM VIỆC) 

 1. hộ chiếu
 2. Đơn xin visa: 1 tờ
 3. 01 ảnh 4,5 cm x 4,5 cm
 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện lưu trú tại Nhật Bản
 5. Tài liệu bạn tự chứng nhận (01 bản) 
 • Đối với ngoại ngữ hoặc nghiên cứu nước ngoài: giấy phép nhập học
 • Đối với lao động kỹ thuật và trình độ: hợp đồng lao động, chấm dứt …
 • Trong trường hợp đào tạo: giấy chứng nhận đăng ký
 • Trong trường hợp vợ / chồng Nhật Bản: bản sao hộ tịch sau khi nhập hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận kết hôn do chính phủ Việt Nam cấp
 • Đối với vợ / chồng có hộ khẩu thường trú tại Nhật Bản: giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy khai sinh của chính phủ Việt Nam
 • Đối với thường trú nhân Nhật Bản: giấy khai sinh hoặc giấy kết hôn của chính phủ Việt Nam

Chúng tôi: 
1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng về các hoạt động liên quan đến Visa tại Hoa Kỳ trong từng trường hợp cụ thể
2. Xem xét và đánh giá tính hợp pháp của các yêu cầu và giấy tờ tư vấn khách hàng:
3. Đại diện để hoàn tất quy trình xin visa khách hàng Mỹ. 
4. Đại diện gửi yêu cầu và nhận kết quả cho khách hàng.  

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*